Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR")

1. Správce osobních údajů

Chatchadaporn Chanphimai, ičo 19216670, se sídlem v Praze 7 (dále jen "Správce") tímto uživatele rezervačního systému dostupného z www stránek https://www.thajskemasazeramai.cz/ informuje o zpracování osobních údajů.              

2. Účel a legitimita zpracování údajů
Správce zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném uživatelem při online rezervaci (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely umožnění využívání rezervace služeb nabízených Správcem, tedy pro účely plnění smlouvy mezi Správcem a uživatelem, což je právním základem zpracování osobních údajů. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel online rezervaci provést.

3. Sdílení údajů

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho předchozího souhlasu, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro provedení rezervace nebo když to vyžaduje zákon. 

4. Uchovávání údajů
Osobní údaje uchovávám pouze po dobu nezbytnou k dosažení stanovených účelů, nebo jak je vyžadováno zákonem.

5. Práva uživatelů

Máte právo žádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu či odstranění. Pro vykonání těchto práv mě kontaktujte na info@thajskemasazeramai.cz

Tento dokument je platný od 19.2.2023 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na těchto webových stránkách.